Our Rating
Your Rating

เจ้าแม่

เจ้าแม่ (2519)

อรัญญา นามวงษ์ เป็น
เจ้าแม่

เจ้าแม่
คำพูดของเธอ คือประกาศิต ชี้ชะตาชีวิตคนทั้งเมือง
สมบัติ เมทะนี
เป็นผู้ต่อต้านอิทธิพลของเธออย่างถวายหัว
ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย และ ฉลวย ศรีรัตนา สร้าง-กำกับ
ร่วมด้วย อดุลย์ ดุลยรัตน์, สุริยา ชินพันธ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์,
เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ภูมิ พัฒนายุทธ, สมจินต์ ธรรมทัต, บู๊ วิบูลย์นันท์
สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย บรรหาร
-เป็นผลงานสร้างและกำกับเรื่องแรกของม.จ.หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวบู๊ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ต่อมาท่านจึงเปลี่ยนเป็นแนวรักโรแมนติกของหนุ่มสาว ทุกเรื่องเน้นทิวทัศน์สวยงามและเพลงไพเราะ และประสบความสำเร็จมากมายหลายเรื่อง

Leave a Reply