Our Rating
Your Rating

เจ้าสาวแสนกล

  เจ้าสาวแสนกล (2517)

  จิรบันเทิงฟิล์ม ผู้สร้าง คู่กรรม
  เสนอผลงานครั้งที่ 2
  ทั้งสมบัติ ทั้งผู้หญิง ยุ่งยิ่งนัวเนีย
  เรื่องในมุ้งผัวๆเมียๆ ดูแล้วหายเพลียหัวใจ
  เจ้าสาวแสนกล


  ของ รุ่งจิตร์
  35 ม.ม.สโคป-สี-เสียงในฟิล์ม
  สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต นำแสดง
  แผนซ้อนแผน กลซ้อนกล
  รักซ้อนซ่อนรักสลักใจ
  วุ่นวายกันไปทั่วทุกหัวระแห
  แต่ก็สนุกร้อนแรงที่สุดในรอบปี…
  พร้อมด้วย สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ศศิมา สิงห์ศิริ, วริศรา วชิราชัย,
  ล้อต๊อก, เมตตา รุ่งรัตน์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย,
  พฤหัส บุญหลง, อธึก อรรถจินดา, เทพ เทียนชัย,
  ผู้ดำเนินงาน
  Mr. Tu (มิสเตอร์ตู)-วีระ ดวงพัตรา-จิรวรรณ กัมปนาทแสนยากร อำนวยการสร้าง
  แสนยากร-พร ไพโรจน์ กำกับการแสดง
  จิรบันเทิงฟิล์ม จัดจำหน่าย
  *ใบปิดวาดโดย บรรหาร

  Reviewed by admin on 15 มิถุนายน 2018

  Leave a Reply