เจ้าสาวนักเลง
ชัยแอนด์ชาโปรดักชั่น ขอประกาศศักดาความยิ่งใหญ่!
เจ้าสาวนักเลง


ทูน หิรัญทรัพย์ ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง ทวนธน คำมีศรี
พิศมัย วิไลศักดิ์, อำถา ภูษิต, อาวุธ พิทักษ์พงศ์,
สมศักดิ์ ชัยสงคราม, พิภพ ภู่ภิญโญ, นรา นพนิรันดร์,
ดู๋ ดอกกระโดน, ดอน จมูกบาน, สมชาย สามิภักดิ์,
ทูล, โกร่ง กางเกงแดง, วาสนา, อำนวย ศิริจันทร์
ขอแนะนำนางเอกสาวดาวรุ่งดวงใหม่ รัศมี เทวา
เกหลง เก่งทุกทาง อำนวยการสร้าง
ฐิติวัฒน์ หลังนาค ถ่ายภาพ
สุรชา มีคุณสุต ผู้ช่วยผู้กำกับ-บทภาพยนตร์
เชาว์ มีคุณสุต กำกับการแสดง
ดีเดย์โปรดักชั่น จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Reviewed by admin on 15 มิถุนายน 2018

Leave a Reply