Our Rating
Your Rating

เขาสมิง

เขาสมิง

เปี๊ยกโปสเตอร์ เสนอ
ภาพยนตร 108 ม.ม. (ร้อยแปด มัน มัน)
อุเทน บุญยงค์ ภาวนา ชนะจิต

เขาสมิง

เขาสมิง (2516)
อดินันท์ สิงห์หิรัญ, วิน วันชัย, ไกร ครรชิต,
โขมพัสตร์ อรรถยา, พุธรงค์, หมี, ชาย, สมเดช, ชิต
และ สังข์ทอง สีใส

-ใบปิดวาดโดย ทองดี
-ผลงานกำกับชิ้นที่ 4 ของเปี๊ยกโปสเตอร์

  • หนังเรื่องแรกของพระเอกอุเทน บุญยงค์
Reviewed by admin on 04 มิถุนายน 2018

Leave a Reply