เกมส์ (2519)

พี.เค.โปรดัคชั่น โดย ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์
ปลาหมอตายเพราะปาก หมองูตายเพราะงู
คนเจ้าเล่ห์ มักตายด้วยเล่ห์ของตนเอง
ใครเป็นใคร เล่นเกมส์อะไร…ที่ไหน
เกมส์
บทประพันธ์ของ เบอร์ 7

เกมส์
ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา พบ
สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นักแสดงปริญญาโทจากรั้วสีชมพู
สายัณห์ จันทรวิบูลย์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, บู๊ วิบูลย์นันท์, สุพรรณ บูรณพิมพ์
ปริญญา ลีละศร กำกับการแสดง
ครรชิต ทิมกุล อำนวยการสร้าง
สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Leave a Reply