Our Rating
Your Rating

อุบัติโหด


พูนทรัพย์โปรดักชั่น ประกันคุณภาพ
อุบัติโหด BANGKOK EMERGENCY
ขอแนะนำอีกวิถีหนึ่งของ…หนุ่มเสก (เสกสรร ชัยเจริญ)
พบ..ลิขิต เอกมงคล สินจัย เปล่งพานิช
อภิชาติ หาลำเจียก ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง
แทน จันทวิโรจน์, อภิญญา คุ้มตะบุตร
ขอแนะนำ เบญจพร ชำนาญยันตรกิจ
ทรนง ศรีเชื้อ กำกับฯ-บทภาพยนตร์
พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ
วรางคณา ณ มโนรม ลำดับภาพ
จำรัส เศวตาภรณ์ เพลง-ดนตรีประกอบ
วิศิษฐ์ มิ่งวัฒนบุญ อำนวยการสร้าง

 

  • ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองลำดับภาพและตัดต่อยอดเยี่ยม และบันทึกเสียงยอดเยี่ยม
Reviewed by admin on 14 มิถุนายน 2018

Leave a Reply