Our Rating
Your Rating

อีสาวเมืองสิงห์

อีสาวเมืองสิงห์ (2526)
อีสาวเมืองสิงห์
ภูริพันธ์ภาพยนตร์
เก่งจริงหญิงไทย มีหัวใจเหมือนสิงห์
ชายอกสามศอก แม่ยังตอกเสียกลิ้ง
อีสาวเมืองสิงห์
สรพงศ์ ชาตรี อภิรดี ภวภูตานนท์
ปรัชญา อัครพล วิยะดา อุมารินทร์
พิมพ์ใจ พรหมมาลี, ลักษณ์ อภิชาติ, ล้อต๊อก,
เด๋อ ดอกสะเดา, ดู๋ ดอกกระโดน, มารศรี, นรา นพนิรันดร์
ขอแนะนำ สิริยา ศุภศิริ
แสนยากร กำกับการแสดง
ภูริพันธ์ อำนวยการสร้าง
บวรมงคล บทภาพยนตร์
เม้ง ถ่ายภาพ
สวนิตย์ สร้างเรื่อง
*ใบปิดวาดโดย วีระชาติ ชวนะโปสเตอร์

Reviewed by admin on 14 มิถุนายน 2018

Leave a Reply