Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

อำนาจกับอำนาจ

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

นักแสดง:
ชูชัย พระขรรค์ชัย
ประมินทร์ จารุจารีต
จารุนันท์ อิสรานุรักษ์
ล้อต๊อก
ประกอบ โพธิโสภณ
สวลี โพธิโสภณ

ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 16 มม., สี
วันที่เข้าฉาย: 22 เมษายน 2501


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Reviewed by admin on 21 มิถุนายน 2018