นักแสดง:
ชูชัย พระขรรค์ชัย
ประมินทร์ จารุจารีต
จารุนันท์ อิสรานุรักษ์
ล้อต๊อก
ประกอบ โพธิโสภณ
สวลี โพธิโสภณ

ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 16 มม., สี
วันที่เข้าฉาย: 22 เมษายน 2501

Leave a Reply