Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

อาจารย์คนใหม่

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

อาจารย์คนใหม่ (2529)
อาจารย์คนใหม่
อมรชัยภาพยนตร์ เสนอ
ภาพยนตร์ในแนวสร้างสรรค์ เผยชีวิตแม่พิมพ์ของชาติ
กับสิ่งแวดล้อมในสังคมยุคปัจจุบัน
อาจารย์คนใหม่
ของ กาญจนาภรณ์
ฉัตรชัย เปล่งพานิช พบนางเอกใหม่
วชิรา จิตเรขา (รองธิดาอีสาน)
ด.ช.บอย เนติลักษณ์ (ขวานฟ้าหน้าดำ), ด.ญ.หนำเลี๊ยบ,
วิยะดา อุมารินทร์, ล้อต๊อก, ด.ญ.พรพรรณ จิรเกษมสุข
ชาติ ตรีเพชร, กัมปนาท บุญรังสรรค์, รังสรรค์ แก้วมณี,
เพริด ภราดร, เชาวเรศ ทองอารีย์, ชวลิต มหาจันทร์ (ปั้นข้าวจี่)
ไพรพรรณ สร้างบท
สีธงชาติ กำกับบท
ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ
ธงชัย ศรีเสรี สร้าง-กำกับ
*ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์

Reviewed by admin on 14 มิถุนายน 2018