Our Rating
Your Rating

ห้วงรักเหวลึก

ห้วงรักเหวลึก

เรื่องของลูกผู้หญิงที่กล้ายืนหยัด
ยิ้ม เป็นชะตาชีวิตรัก ตลก ตื่นเต้น
คลติ เร้าใจ ที่คนนับล้านหลงไหล
เป็นเรื่องที่ลงทุนสร้างมากมาย ทั้งเรื่อง ทั้งสี
ทั้งฉาก ทั้งการแต่งกาย และทั้งบทบาท
เพื่อให้ท่านชอบมากกว่าชัง

บริพัตร์ภาพยนตร์
เสนอ
ภาพยนตร์ไทย สีวิจิตร
ห้วงรักเหวลึก

จากบทประพันธ์ของ หลวงวิจิตรวาทการ
ชอุ่ม วิสุทธิผล อำนวยการสร้าง
สมควร กระจ่างศาตร์ กำกับการแสดง
วัน.โท.เอง ห้องภาพจากฮ่องกง ถ่ายภาพ

ลูกผู้หญิง ไม่ใช่สิ่งของหรือเสื้อผ้าที่ผู้ชายจะหยิบมาใช้
เบื่อแล้วโยนทิ้ง อย่าเหยียดหยามย่ำเกิน
แผลหัวใจเมื่อมันเกิด มันปวดร้าวทรมาน
มือที่ชุ่มเลือดของชายทรยศ เธอฆ่าผู้ชายทุกคน
ที่เหยียบความเป็นลูกผู้หญิงของเธอ

สุพรรณ บูรณพิมพ์
สมควร กระจ่างศาสตร์
ม.ล.รุจิรา อิศรางกูรฯ
เติม โมรากุล
มารศรี อิศรางกูลฯ
สาหัส บุญหลง
ชูศรี จันตรี
ล้อต๊อก
สมพงษ์

Reviewed by admin on 20 พฤศจิกายน 2018

Leave a Reply