Our Rating
Your Rating

หนามยอกอก

โอ.พี.พิกเจอร์อาร์ตติส
ผลงานที่ถูกบรรจงสร้าง
โดยทีมงาน ของ เป๋ โปสเตอร์
บทเรียนของความรักบทแรกเกิดขึ้น
แน่นอนความปวดร้าวระทมย่อมติดตามมา
เรากำลังเสนอบทเรียนนี้กับท่าน…
หนามยอกอก

หนามยอกอก
บทประพันธ์ ของ “สุชาติ เกิดเมฆ”
วิฑูรย์ กรุณา ภิญโญ ทองเจือ
อำภา ภูษิต ศรีไศล สุชาตวุฒิ
ขอแนะนำ เพ็ญพร ไพฑูรย์
จำรูญ หนวดจิ๋ม, สาธิต, อาทิตย์, จเร, เพ็ญทิพย์, ป๊อป
ดารารับเชิญ ศารทูร รมยานนท์
กรสวัสดิ์ กำกับการแสดง
สราวุธ วุฒิชัย ถ่ายภาพ
เสื้อผ้าโดย ไชโย
ช.พจน์ฟิล์ม จัดจำหน่าย

Leave a Reply