Our Rating
Your Rating

สุดแผ่นดิน

สุดแผ่นดิน (2510)

นครพิงค์ภาพยนตร์ เสนอ…
เมื่อเป็นชายต้องไว้ลายชาติชายของตน
ไม่ว่าใครใหญ่ที่ไหนมา ให้ศักดาสูงเทียมฟ้า
ขอท้าทั่วปฐพี ถ้ามันเหลือทนคนย่ำยี
ต้องราวีจน…
สุดแผ่นดิน

สุดแผ่นดิน
บทประพันธ์ของ…”ดอกฟ้า”
จากละครวิทยุยอดฮิตของคณะ...”213”
สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, อรสา อิศรางกูร, รุจน์ รณภพ,
นาวิน เทพโยธี (มานพ อัศวเทพ), สิงห์ มิลินทราศัย, ชาณีย์ ยอดชัย,
ไสล พูนชัย, มาลี เวชประเสริฐ, บุษกร สาครรัตน์
นำ 34 ดารามาพบกับท่าน!
กมลวรรณ-สรรเพชญ อำนวยการสร้าง
เทวินทร์ สุขศิลา ถ่ายภาพ
ส.คราประยูร กำกับการแสดง
เอกรัตน์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Reviewed by admin on 07 มิถุนายน 2018

Leave a Reply