สิงห์รถบรรทุก 2 (2527)

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเชลล์ จำกัด สนับสนุน
ทองทรัพย์สินธุ์โปรดักชั่น สร้าง
โลดทะยาน..ไปบนถนนบันเทิงทุกสาย
มันหยด..ยอดสะเด็ด..เผ็ดแสบจริงๆ
สิงห์รถบรรทุก 2
ของ เพชร สถาบัน
กองทัพรถบรรทุกบุกแล้ว กึกก้องถล่มทั้งเมือง!

สรพงศ์ ชาตรี ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง
พิศมัย วิไลศักดิ์, มานพ อัศวเทพ, ลักษณ์ อภิชาติ,
ฤทธิ์ ลือชา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, พิภพ ภู่ภิญโญ,
อนันต์ สัมมาทรัพย์, เมืองเริง ปัทมินทร์, ยอด นครนายก,
โพธิ์เงิน และ มัตติกา เกียรติสกุล
สมาน ทองทรัพย์สิน อำนวยการสร้าง
2 ผู้กำกับดัง
พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที, สมาน ทองทรัพย์สิน ผนึกกำลังกำกับ
โคลีเซี่ยมฟิล์ม จัดจำหน่าย

Reviewed by admin on 26 มิถุนายน 2018

Leave a Reply