Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

สาวแสบ

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สาวแสบ (2518)

บริษัทสหโชติฟิล์ม
ขอมอบความ “มันส์” จากเรื่องดังในนิตยสาร บางกอก
สาวแสบ

สาวแสบ
35 ม.ม.ซูเปอร์สโคป
ดารานำ ยอดชาย เมฆสุวรรณ วาสนา ปฏิโก
มานพ อัศวเทพ ช้องมาศ ภุมรา
ร่วมด้วย สุวิน สว่างรัตน์, สิงห์ มิลินทราศัย, ชิต,
บู๊ วิบูลย์นันท์, นวลศรี และดาราคับคั่ง
สมชาย โชติมงคลทรัพย์ อำนวยการสร้าง
ฤดี ดวงตา ประพันธ์เรื่อง
ส.อาสนจินดา สร้างบท
มนัส โตเพาะญาติ ถ่ายภาพ
ไพฑูรย์ รตานนท์ กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย ชิต ไทรทอง

Reviewed by admin on 07 มิถุนายน 2018