Our Rating
Your Rating

สาวแรงสูง

สาวแรงสูง
สาวแรงสูง
บางกอกการภาพยนตร์
เสนอผลงานของ วินิจ ภักดีวิจิตร
จาก “ขัง 8” กายถูกขัง
พลังความใคร่ระเบิด เกิดเป็น “หัวใจ 100 ห้อง”
และบัดนี้ ขอเสนอ
สาวแรงสูง FOXY LADY
ของ พ.ต.ต.ประชา พูนวิวัฒน์
ถึงกายสลาย หัวใจฉันไม่สิ้นโลกีย์
ฉันอยากจะรัก ฉันอยากจะใคร่ กับผู้ชายทั้งโลก
กรุง ศรีวิไล อรัญญา นามวงษ์ ไพโรจน์ ใจสิงห์
รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร มานพ อัศวเทพ
นรา นพนิรันดร์, กฤษณะ อำนวยพร
พบนางเอกใหม่ ธัญญรัตน์ โลหะนันท์
อุไรวรรณ ภักดีวิตร ผู้สร้าง
สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
วิสิทธิ์ แสนทวี กำกับแสง
วินิจ ภักดีวิจิตร กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Leave a Reply