Our Rating
Your Rating

สาวเจ้าพยัคฆ์

สาวเจ้าพยัคฆ์ (2518)

ชนะ คราประยูร เสนอผลงานอันดับที่ 2…
เธอมีทั้งชั้นเชิงและมันสมอง แม้ชายเหลี่ยมพราวยังต้องพ่าย
สาวเจ้าพยัคฆ์

สาวเจ้าพยัคฆ์
ของ เศก ดุสิต
สรพงศ์ ชาตรี ศศิมา สิงห์ศิริ
สุริยา ชินพันธ์ ภูษิต อภิมัน โขมพัสตร์ อรรถยา
ขอแนะนำยอดพธูคนใหม่แห่งโลกบันเทิง อารดา ศิรินทร์
และเพชฌฆาต สาวคนใหม่ ศรินยา ศิริลักษณ์
โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ
กมลวรรณ-สรรเพชญ อำนวยการสร้าง
ชนะ คราประยูร กำกับการแสดง
ช.พิริยะฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Leave a Reply