Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

สาวเครือฟ้า

สาวเครือฟ้า

สาวเครือฟ้า

เป็นภาพยนตร์สี ขนาด 16 ม.ม.

สร้างจากบทละครร้อง สาวเครือฟ้า ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ โดยใช้นามแฝงว่า ประเสริฐอักษร

นักแสดงเรื่อง สาวเครือฟ้า 2496

วิไลวรรณ วัฒนพานิช – เครือฟ้า
ชลิต สุเสวี – ร้อยตรีพร้อม
สุจิตรา ทิพยทัศน์ – จำปา
รัตนา ทิพยทัศน์ – สาวคำเจิด
สมพงษ์ พงษ์มิตร – จ้าวสายน้ำผึ้ง

ฉายที่ โรงภาพยนตร์นิวโอเดียน

  • วิไลวรรณ วัฒนพานิช ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง พระสุรัสวดี จากภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรก
Reviewed by admin on 19 มีนาคม 2018