สาวลมกรด (2528)

ทิตยาภาพยนตร์ สร้าง
ปราดเปรียว เปรียวลม ดุจ “ลมกรด”
สวยซึ้ง สวยซน หนึ่งนั้นคือเธอ


อภิรดี ภวภูตานนท์
สาวลมกรด
สรพงศ์ ชาตรี อภิรดี ภวภูตานนท์
เด๋อ, ดู๋, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์,
กำธร, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์, ภิญโญ ปานนุ้ย,
เกิดสวัสดิ์, พิมพ์ใจ พรหมมาลี,
แสนยากร กำกับการแสดง
บทประพันธ์ของ พิณทิพย์
วิเชียร ถ่ายภาพ
ทิพย์อัปสร อำนวยการสร้าง
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Reviewed by admin on 23 มิถุนายน 2018

Leave a Reply