นักแสดง:
อมรา อัศวนนท์
สมควร กระจ่างศาสตร์
ดอกดิน กัญญามาลย์
ชูศรี มีสมมนต์
สัมพันธ์ อุมากูล

ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 16 มม., สี

Leave a Reply