Our Rating
Your Rating

สามเกลอผจญภัย

สามเกลอผจญภัย

สามเกลอผจญถัย

สามเกลอผจญภัย
35 มม./ขาวดำ/พากย์

ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง หัสดินทร์ภาพยนตร์

เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ตลกที่จะทําให้ท่านต้อง หัวเราะท้องคัดท้องแข็งยิ่งกว่าตลกของฝรั่ง คือเรื่อง “สามเกลอผจญภัย” ภาพยนตร์ไทยตลกชั่นพิเศษ ประกอบการตื่นเต้นหวาดเสียว เพียบพร้อมไปด้วยการ ชกต่อย ภูติผีปีศาจ และเพลงไพเราะ ท่านที่ชอบ ภาพยนตร์ตลกของฝรั่ง โปรดมาตัดสินภาพยนตร์ตลก ของไทยเราบ้าง”

ที่มา หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ วารศัพท์ กรกฎาคม พ.ศ. 2483