Our Rating
Your Rating

สามร้อยยอด

สามร้อยยอด (2521)

สิงหศิวานนท์ภาพยนตร์
โดย สุมล สิงหสิวานนท์ สร้าง
ตะวันจะขึ้นหรือตกที่ไหนไม่สำคัญ
แต่พระกาฬสั่งไว้ว่าชีวิตเอ็งจะต้องจบที่…
สามร้อยยอด

สามร้อยยอด
ของ อรชร
นวนิยายยอดฮิตจากนิตยสาร..บางกอก มาเป็นภาพยนตร์ยิ่งใหญ่
กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี
นัยนา ชีวานันท์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
ศศิมา สิงห์ศิริ นิรุตติ์ ศิริจรรยา สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์
กฤษณะ อำนวยพร, ฉัตร มงคลชัย, บู๊ วิบูลย์นันท์,
บุญส่ง ดวงดารา, ชลอม, คม เทพทานินทร์
และด.ช.ธวัชชัย สังวริบุตร
โกศล-สันติ เกษมศานต์ ที่ปรึกษา
วิจารณ์ ภักดีวิจิตร กำกับการแสดง
สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
สุมล-นครไชย สิงหศิวานนท์ อำนวยการสร้าง
นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่ายทั่วประเทศ
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Leave a Reply