สัญชาตญาณโหด (2522)

สัญชาตญาณโหด
เพิ่มพล เชยอรุณ
จะทำให้คุณลืม “ชีวิตบัดซบ“
และทุกมิติของเขาที่คุณเคยพบ
สัญชาตญาณโหด
ตื่นเต้น เร้าอารมณ์ มันส์สะใจ
เพิ่มพล เชยอรุณ ถ่ายภาพ-กำกับการแสดง
จตุพล ภูอภิรมย์ นันทนา เงากระจ่าง
สุเชาว์ พงษ์วิไล, ปาริชาติ บริสุทธิ์, ลักษณ์ อภิชาติ,
นพดล มงคลพันธุ์, โสฬส อรรถศิริ และ ด.ช.ปุณณวัฒน์ โชยดิรส
ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น อำนวยการสร้าง
ชัยรัตน์ พงษ์บุญญฤทธิ์ กำกับฝ่ายศิลป์
เฉลิมศรี จอบแก้ว บทภาพยนตร์
พัฒนพงษ์ เชยอรุณ ดำเนินงาน

Leave a Reply