สัญชาตญาณโหด (2522)

สัญชาตญาณโหด
เพิ่มพล เชยอรุณ
จะทำให้คุณลืม “ชีวิตบัดซบ“
และทุกมิติของเขาที่คุณเคยพบ
สัญชาตญาณโหด
ตื่นเต้น เร้าอารมณ์ มันส์สะใจ
เพิ่มพล เชยอรุณ ถ่ายภาพ-กำกับการแสดง
จตุพล ภูอภิรมย์ นันทนา เงากระจ่าง
สุเชาว์ พงษ์วิไล, ปาริชาติ บริสุทธิ์, ลักษณ์ อภิชาติ,
นพดล มงคลพันธุ์, โสฬส อรรถศิริ และ ด.ช.ปุณณวัฒน์ โชยดิรส
ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น อำนวยการสร้าง
ชัยรัตน์ พงษ์บุญญฤทธิ์ กำกับฝ่ายศิลป์
เฉลิมศรี จอบแก้ว บทภาพยนตร์
พัฒนพงษ์ เชยอรุณ ดำเนินงาน

Reviewed by admin on 06 มีนาคม 2019

Leave a Reply