เอ.เอ็น.โปรดักชั่น เสนอ
ไวไฟ ไร้เดียงสา
“หัวใจ 100 ห้องของวัยรุ่น”

วุ่นที่สุด…สะดุดรัก

วุ่นที่สุด สะดุดรัก

*ใบปิดวาดโดย ทองดี


ยุรนันท์ ภมรมนตรี พิม วัฒนพานิช วรรณิศา ศรีวิเชียร
นพรัตน์ ช่างสุพรรณ, ศศิธร ปิยะกาญจน์, จีระเดช,
ธงชัย ประสงค์สันติ, พรพรรณ เกษมมัสสุ,
ธีรวัฒน์ ทองจิตติ (ซูโม่สมชาย), แดง สี่ดาว
ก้องเกียรติ อัศวินิกุล ถ่ายภาพ
อำนวย พีระขำ ดำเนินงานสร้าง
พูนศรี วุฒิวัฒน์ อำนวยการสร้าง
“ไผ่สีทอง” กำกับการแสดง

 

Leave a Reply