Our Rating
Your Rating

วีรกรรมนปข.

วีรกรรมนปข. (2522)
วีรกรรมนปช
สุขสวัสดิ์โปรดักชั่น เสนอ
พล.ร.ต.ดำรงค์ เสขะนันท์ ให้เค้าโครงเรื่อง
“เราต้องนำศพจ่าปรัศน์และเรือกลับมาให้ได้
ถึงแม้จะต้อง…เพิ่มศพทหารเรืออีกก็ยอม”
พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่
วีรกรรมนปข.
เสกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์ จิตติ สุขสวัสดิ์
ดวงชีวัน โกมลเสน รักชนก จินดาวรรณ
เกชา เปลี่ยนวิถี, จรูญ สินธุเศรษฐ์, พงษ์สักดิ์, ธงชัย,
วินัย, ถาวร, สุทัศน์, ดาราเด็ก ปู-อ๊อด-จอย จินดานุช
เสนอดาวรุ่งดวงใหม่ อุสุมา ชัยพรรณ
เชียงบัว อายสาว, สาวสี สามสลึง ให้เกียรติร่วมแสดง
นิตยา สุขสวัสดิ์ อำนวยการสร้าง
จิระ ทัพพะวัฒนะ ถ่ายภาพ
ฉกาจ ปูคะวนิช สร้างบทภาพยนตร์
บรรจง เลาหะจินดา กำกับการแสดง
เฟรชฟิล์ม จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย ชวนะ
-นปข.ย่อมาจากหน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง สังกัดกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ย่อว่า นรข.

Leave a Reply