Our Rating
Your Rating

วิมานไฟ(2512)

วิมานไฟ (2512)
วิมานไฟ
นพรัตน์ภาพยนตร์ เสนอ
…รักนั้นหอมและหวานปานอาหารทิพย์
แต่เมื่อรักนั้นเป็นพิษ ชีวิตก็เหมือนอยู่ใน…
วิมานไฟ
บทประพันธ์ของ กัญญ์ชลา
มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์
เมตตา รุ่งรัตน์, ศศิธร เพชรรุ่ง, ประจวบ ฤกษ์ยามดี,
สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ชาญ กัมปนาท, ชุมพร เทพพิทักษ์,
ทัต เอกทัต, พิภพ ภู่ภิญโญ, พฤหัส บุญหลง,
จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองแถม
แสดงนำ
เนรมิต กำกับการแสดง
นพรัตน์ ศศิวิมลรักษ์ อำนวยการสร้าง
อนันต์ อินละออ ถ่ายภาพ
จินตนาฟิล์ม จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์
-วิมานไฟเป็นบทประพันธ์ชื่อดังของกัญญ์ชลา หรือกฤษณา อโศกสิน (ผู้ประพันธ์เรื่อง เมียหลวง และสวรรค์เบี่ยง) มีเนื้อหาจัดได้ว่าแรงมากสำหรับในยุคนั้น พี่น้อง 3 คนหลงรักผู้ชายคนเดียวกัน ซึ่งผู้ชายคนนี้จงใจเข้ามาสร้างสัมพันธ์รักกับทั้ง 3 สาวเพื่อแก้แค้นเพราะพ่อของ 3 สาวทำให้ครอบครัวเขาต้องล้มละลาย จนสุดท้ายพี่น้องต้องฆ่ากันเอง (พี่คนโตฆ่าน้องคนเล็ก ส่วนนางเอกคือคนกลาง)
-สร้างเป็นหนังครั้งที่ 2 ในปี 2522 วินิจ ภักดีวิจิตร กำกับ แสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงษ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ และพรพรรณ เกษมมัสสุ (เรียงลำดับตามผู้ที่แสดงเป็นพี่สาวคนโตจนถึงคนเล็ก)
-สร้างเป็นละครโทรทัศน์ 5 ครั้งดังนี้
(ไม่ทราบปี) สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์-นันทวัน เมฆใหญ่-อาพันธ์ชนิตร สุวรรณกร-กนกวรรณ ด่านอุดม
(ไม่ทราบปี) นิรุตติ์ ศิริจรรยา-นันทวัน เมฆใหญ่-กนกวรรณ ด่านอุดม-ศันสนีย์ สมานวรวงศ์
ปี 2523 ช่อง 9 พิศาล อัครเศรณี-พิราวรรณ ประสพศาสตร์-เดือนเต็ม ศาลิตุล-ศรีอาภา บางนารถ
ปี 2533 ช่อง 3 ฉัตรชัย เปล่งพานิช-ชุดาภา จันทเขตต์-จริยา สรณคมน์-รัชนก พูลผลิน
ปี 2548 ช่อง 5 ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์-นุสบา ปุณณกันต์-พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร-อรจิรา แหลมวิไล
(ในเวอร์ชั่นนี้เปลี่ยนชื่อเป็น เล่ห์ภุมเรศ ซึ่งเป็นชื่อของพระเอก)
-จากหนังเวอร์ชั่นแรกนี้เองที่ทำให้ศศิธร เพชรรุ่งได้พบรักและกลายมาเป็นภริยาคนสุดท้ายของมิตร ชัยบัญชาจนเขาเสียชีวิตในปี 2513

Reviewed by admin on 13 มิถุนายน 2018

Leave a Reply