Our Rating
Your Rating

วิญญาณดอกประดู่

วิญญาณดอกประดู่ (2513)
วิญญาณดอกประดู่
ลูกหลวงภาพยนตร์
วิญญาณดอกประดู่
ของ ส.อาสนจินดา
ฟัง 2 เพลงเอก ระบบ 35 ม.ม.
ดอกประดู่คู่ฟ้า นาวาคู่สมุทร เกียรติก้องทั่วสมุทร
คือ วิญญาณดอกประดู่
มิตร ชัยบัญชา พบ เพชรา เชาวราษฎร์ โสภา สถาพร
พร้อมด้วย อดุลย์ ดุลยรัตน์, เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี,
ทัต เอกทัต, สมควร กระจ่างศาสตร์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร,
ทานทัต วิภาตะโยธิน, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, ถวัลย์ คีรีวัต,
โขน หมอผี, พฤหัส บุญหลง, ล้อต๊อก,
พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ปราณีต คุ้มเดช นำแสดง
อนุมาศ บุนนาค กำกับการแสดง
ณรงค์ หล่อสมบูรณ์ อำนวยการสร้าง
แสวง ดิษยะวรรธนะ ถ่ายภาพ
มนัส เข็มกาญจน์ อุปการะ
ร่วมใจฟิล์ม จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย เดช น้อยโฆษณา
-ที่มาของการเรียกขานว่าทหารเรือ เปรียบดังดอกประดู่นั้น มีความเป็นมาดังนี้
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองเจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้ทรงพิจารณาเห็นว่าชีวิตของชาวเรือจะต้องดำเนินไปเหมือนดอกประดู่ กล่าวคือ ดอกของมันจะค่อยๆบานและโรยพร้อมกันทั้งต้น เพื่อปลูกฝังชีวิตจิตใจของนายทหารเรือทุกคนและทุกระดับให้มีความรัก ความสามัคคีกัน “ประดู่” จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของทหารเรือไทย 3 สัญลักษณ์ คือ
1. หมายถึงกองทัพที่เข้มแข็ง อันประกอบไปด้วยกำลังพลที่มีศักยภาพและวิชาการทางเทคนิคสูง เช่นเดียวกับแก่นของประดู่
2. หมายถึงกองทัพอันประกอบด้วยกำลังพลที่มีความรักความสามัคคีสูง ดังเช่นดอกประดู่ที่บานและโรยร่วงพร้อมกัน
3. หมายถึงกองทัพที่แสดงออกให้ปรากฎด้านสามัคคีธรรม ดังที่เคยได้ใช้ดอกประดู่เป็นเครื่องหมายแทนชั้นยศในชุดลำลองมาแล้ว 

Reviewed by admin on 13 มิถุนายน 2018

Leave a Reply