Our Rating
Your Rating

คำโปรย : รักเพี้ยน ต้องเรียนรัก
ใครเพี้ยนหนัก ก็เป็นทอมกับดี้
ถ้าเพี้ยนจนได้ที่ ต้องเป็นตุ๊ดเป็นเกย์

วัยเรียนเพี้ยนรัก

วัยเรียนเพี้ยนรัก (2528)
ข้อความบนใบปิด
สีบุญเรืองฟิล์ม เสนอ ภาพยนตร์วัยรุ่นร่วมสมัย
รักเพี้ยนต้องเรียนรัก
ใครเพี้ยนหนัก ก็เป็นทอมกับดี้
ถ้าเพี้ยนจนได้ที่ ต้องเป็นตุ๊ดเป็นเกย์
วัยเรียนเพี้ยนรัก
“พันคำ” กำกับการแสดง
จารุณี สุขสวัสดิ์ พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
เอกพัน บันลือฤทธิ์, สาวิตรี สามิภักดิ์, โศจิรัตน์ บุญเรือง,
ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์, ชาลี อินทรวิจิตร,
รอง เค้ามูลคดี, ปทุมวดี โสภาพรรณ
ดารารับเชิญ ไพโรจน์ ใจสิงห์
และดาราวัยรุ่นที่คัดเลือกจากผู้สมัครนับพัน
ดาวน้อย สีบุญเรือง อำนวยการสร้าง
แสวง ดิษยะวรรธนะ ถ่ายภาพ
สีบุญเรืองฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Reviewed by admin on 06 มีนาคม 2013

Leave a Reply