Our Rating
Your Rating

วังกาเหว่า

  วังกาเหว่า (2512)

  อังคณาภาพยนตร์ ขอเสนอ
  ภาพยนตร์แนวแปลก ไม่ใช่เรื่องของผีที่น่ากลั
  แต่เป็นเรื่องของนกกาเหว่าสีทองที่น่ารัก
  วันดีคืนดีจะกลายเป็นหญิงสาวที่แสนสวย
  ซึ่งผู้ชายต้องหลงรักใน…
  วังกาเหว่า
  บทประพันธ์ ของ วิจิตร สุวรรณสันติ์
  สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต
  ศศิธร เพ็ชรรุ่ง, อนุชา รัตนมาลย์, สมชาย, สุวิน สว่างรัตน์,
  ถวัลย์ คีรีวัต, พีระพล, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ดาวน้อย ดวงใหญ่,
  สีเทา, ศรีสละ ทองธารา, ชื้นแฉะ, ทองถม
  ขอแนะนำ ด.ญ.อังคณา วิรัตน์, ด.ช.อิทธิพล สว่างรัตน์
  ประทีป โกมลภิส สร้างบท
  กวี เกียรตินันท์ ถ่ายภาพ
  อังคณา กำกับการแสดง
  นงเยาว์ วิรัตน์ อำนวยการสร้าง

  Reviewed by admin on 13 มิถุนายน 2018

  Leave a Reply