Our Rating
Your Rating

ลูกหลง

ลูกหลง (2528)
ลูกหลง
รวมโชคฟิล์ม เสนอผลงานอันดับ 1
ภาพยนตร์ ชีวิต เศร้า สะเทือนใจ
สังคมเสื่อมลง ลูกหลงมากขึ้น
ลูกหลง
นำแสดงโดย พระเอกวัยรุ่น จักรี จันทร์กล่ำ
พบดาราเจ้าบทบาท
ไพโรจน์ ใจสิงห์ เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ วรารัตน์ เทพโสธร
สายัณห์ จันทรวิบูลย์, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, คุณหนู สุวรรณประกาศ,
จันทนา ศิริผล, โสฬส อรรถศิริ, อุษา จิตงาม
และขอแนะนำนางเอกสาวเจ้าน้ำตาคนใหม่
ศิรดา ประเสริฐกันย์
วีระ วัฒนานนท์ ประพันธ์เรื่อง
“วรารัตน์” บทภาพยนตร์
แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ
เจือ จันทร์กล่ำ อำนวยการสร้าง
ไพโรจน์ ใจสิงห์ กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Reviewed by admin on 08 มิถุนายน 2018

Leave a Reply