Our Rating
Your Rating

ลูกผู้ชายชื่อไอ้แผน

ลูกผู้ชายชื่อไอ้แผน (2508)
ลูกผู้ชายชื่อไอ้แผน
ไตรเทพภาพยนตร์ เสนอ
เขา…เป็นใคร? มาจากไหน?
ไม่มีใครรู้ แต่เขาคือ…
ลูกผู้ชายชื่อไอ้แผน
ของ เริง อภิรมย์
ละครวิทยุ ของคณะ แก้วฟ้า
สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์
ประจวบ ฤกษ์ยามดี บุศรา นฤมิตร ปรียา รุ่งเรือง
ประมินทร์ จารุจารีต สาหัส บุญหลง อดินันท์ สิงห์หิรัญ
นำแสดง
วิน วันชัย สร้าง/กำกับ
วิเชียร วีระโชติ ถ่ายภาพ
รัตนงาม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Reviewed by admin on 08 มิถุนายน 2018

Leave a Reply