Our Rating
Your Rating

ลำดวน

ลำดวน (2514)
ลำดวน
รจนาภาพยนตร์
โดย เรณู ศักดิ์สูง เสนอ
เหนือฟ้า ยังมีฟ้า
เหนือดารา คือ…
ลำดวน
ของ ลดาพรรณ
ฟัง 7 เพลงเอกไพเราะระบบ 35 ม.ม.
สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์
พบ 37 ดาราเด่น
ชุมพร เทพพิทักษ์, น้ำเงิน บุญหนัก, วิน วิษณุรักษ์,
สาวิตรี, โขน หมอผี, จอมใจ จรินทร์,
วิเชียร, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ดาวน้อย ดวงใหญ่,
พิภพ ภู่ภิญโญ, ด.ช.สนิท แก้วดี
และดาวรุ่ง
ระพี วีระวัฒน์, พล.ท.ม.ล.ขาบ กุญชรฯ
พร้อมด้วยนักร้องลูกทุ่งเสียงทอง
สังข์ทอง สีใส, พนม นพพร, เรียม ดาราน้อย,
สรวง สันติ, ปัทมา ณ เวียงฟ้า, นพดล ดวงพร
กริช กำจาย สร้างบท
พยุง จอมพิทักษ์ ถ่ายภาพ
เรณู ศักดิ์สูง อำนวยการสร้าง
ถาวร พริ้งสกุล กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย เดช

Reviewed by admin on 08 มิถุนายน 2018

Leave a Reply