Our Rating
Your Rating

ลานพัยหญ้า

  ลานพัยหญ้า (2514)

  วนิชศิลปภาพยนตร์ เสนอ
  ลานพัยหญ้า
  ของ แก้วฟ้า
  ลานนี้คือลานรัก ลานเลือด น้ำตา
  และลานแห่งความสุขสมหวัง
  ครรชิต ขวัญประชา เพชรา เชาวราษฎร์
  รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง แมน ธีระพล
  ศิรดา ศิรวัฒน์, ทรงวุฒิ, สุวิน สว่างรัตน์, วาสนา ชลากร,
  สมชาย ศรีภูมิ, ภูมิ พัฒนายุทธ, พิภพ ภู่ภิญโญ,
  สายพิณ จินดานุช, วิมล, ประภัส, ถนอม, สุขุม,
  ด.ญ.ตุ๊กตา จินดานุช, สมพงษ์ พงษ์มิตร, จุ่น, สังข์ทอง
  สมาน คัมภีร์ ดารารับเชิญ สีใส
  แก้วฟ้า/ไพบูลย์ บุตรขัน/ สุรัส พุกกะเวส/สุชาติ เทียนทอง
  สร้างเพลง
  อาษา ติชยานนท์ ดำเนินงาน
  สมผล ไชยวรรณ สร้างบท
  อารีย์ ทองน้อย ถ่ายภาพ
  อนันต์ ชลวนิช กำกับการแสดง
  นวฤทธิ์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
  *ใบปิด วาดโดย ชวนะ

  Reviewed by admin on 08 มิถุนายน 2018

  Leave a Reply