Our Rating
Your Rating

ละเลงเลือด

ละเลงเลือด (2533)

ละเลงเลือด
รุ่งรัตน์ฟิล์ม เสนอ
เลือดสีแดง…กลายเป็นสีเหล็ก..
ละเลงเลือด
สรพงศ์ ชาตรี พบ ชมภู สุขสกุล
ฤทธิ์ ลือชา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ครรชิต ขวัญประชา, ฉัตร มงคลชัย
เป้า ปรปักษ์, คำตัน ชาตรี, เหม เวชยันต์
เสมอ อำนวยการสร้าง
“ศักดิ์มรกต” กำกับ
*ใบปิดวาดโดย POJ

Leave a Reply