Our Rating
Your Rating

ลมรักทะเลใต้

ลมรักทะเลใต้ (2514)
ลมรักทะเลใต้
สุริยะเทพภาพยนตร์
ผู้สร้างแต่ระบบ 35 ม.ม.เท่านั้น
สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์
เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ปริม ประภาพร,
โขมพัสตร์ อรรถยา, มาลาริน บุนนาค, สมจิตร ทรัพย์สำรวย,
เชาว์ แคล่วคล่อง, วาสนา ชลากร, อบ บุญติด,
สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, ถวัลย์ คีรีวัต, ชาห์ณี ยอดชัย, พิศ
ฟัง 32 เพลงเอก
35 ม.ม.ซีเนมาสโคป สีอิสต์แมน เสียงในฟิล์ม
โดย ไถง สุวรรณทัต
ลมรักทะเลใต้
ชุมนุมดาวตลกคับคั่งเป็นประวัติการณ์
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ล้อต๊อก, หม่อมชั้น พวงวัน,
ชูศรี มีสมมนต์, ดาวน้อย ดวงใหญ่, ขุนแผน,
ถนอม นวลอนันต์, สีเผือก, ศรีสุริยา, ฉกาจ,
แป๊ะอ้วน, ชื้นแฉะ และ อธึก อรรถจินดา
และนักร้องลูกทุ่งชั้นนำ พนม นพพร, สมัย อ่อนวงศ์,
ผ่องศรี วรนุช, สรวง สันติ, ขวัญจิต ศรีประจันต์
พร้อมด้วย เศรษฐา ศิระฉายา
นำวงดนตรี “ดิอิมพอสสิเบิ้ล” ร่วมแสดงด้วยครบวง
สมวงษ์ สุวรรณทัต อำนวยการสร้าง
อัสนี สุวรรณทัต ถ่ายภาพ
ภรณี สุวรรณทัต กำกับการแสดง
สุริยะเทพภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทวีป

Reviewed by admin on 08 มิถุนายน 2018

Leave a Reply