Our Rating
Your Rating

ลบลายเสือ 2521

ลบลายเสือ (2521)


อำนวยพรภาพยนตร์ เสนอ
บู๊..ฮา..บ้าบิ่น
เรื่องของเสือผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยกลัวใคร
แต่ถูกลบลายเพราะสิงห์หนุ่ม สู้แบบใครดีใครอยู่
มันที่สุด!
ลบลายเสือ
บทประพันธ์ของ “สนิมเรือ”
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์
เกชา เปลี่ยนวิถี, เสกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม,
เทอด ดาวไท, ศิริพงษ์ อิศรางกูร, วาสนา ชลากร, เผอิย,
บังเละน้อย, หมวย, โต, ทัศนีย์, วราภรณ์, เกรียง,
ดีมอญแปลง, ณรงค์, อู๊ด หน้าวัง
ดารารับเชิญ ศศิมา สิงห์ศิริ, เรวดี ปัตตะพงษ์,
มนัส ศักดิ์สวัสดิ์, ด.ญ.ศิรินทร์ทิพยื ธาตุทองคำ
ขอแนะนำพระเอกวัยรุ่น
ประวิทย์ นิมิตรวงษ์ และ กำพลเดช ธูสรานนท์
จอนนี่กีต้าร์ สร้างเพลง
พันธ์งาม บูรณกาล อุปการะ
ปวาฬ จินตกานนท์ ที่ปรึกษา
โสภณ ดำเนินงานสร้าง
สันติ เอนกนนท์ ถ่ายภาพ
นพรัตน์ ทิพยโอสถ กำกับการแสดง
วิคเตอรี่ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ณีต

Reviewed by admin on 01 กันยายน 2018

Leave a Reply