รักพลิกล็อก (2529)

รักพลิกล็อก
เอส.เจ.โปรดักชั่น
โดย สิงหา สุริยง เสนอ
ขบวนการฮาอันน่ารัก ที่คุณจะประทับใจไม่รู้ลืม
รักพลิกล็อก
ตากล้องคู่ใจฉลอง ภักดีวิจิตร วิสิทธิ์ แสนทวี
ถ่ายภาพ-กำกับการแสดง
ปัญญา นิรันดร์กุล ชลิดา เสาวดี
ธิติมา สังขพิทักษ์, เด่น ดอกประดู่, ฤทธิ์ ลือชา,
ล้อต๊อก, เด๋อ ดอกสะเดา, โน้ต เชิญยิ้ม,
บู๊ วิบูลย์นันท์, จ๋อ ดอกจิก, สีเทา, จุรี โอศิริ,
กัณฑรีย์ น.สิมะเสถียร, สมชาย สามิภักดิ์, สมพงษ์ พงษ์มิตร,
มาลี เวชประเสริฐ, นภาพร หงสกุล, ประพิศ แพรวพรรณ, โกร่ง กางเกงแดง
ขอแนะนำดาวรุ่งดวงใหม่ แมนสรวง
ฉลอง-สุมน ภักดีวิจิตร อุปการะ
สิงหา สุริยง อำนวยการสร้าง
เล็ก ทุบ ดำเนินงานสร้าง
พิมพรรณ ธุรกิจ
เจดีย์ ศุภกาญจน์ ฝ่ายศิลป์
ลุงฮวย บทประพันธ์
นันทวัต บทภาพยนตร์
มหศักดิ์ ทัศนพยัคฆ์ ลำดับภาพ
*ใบปิดวาดโดย พัชระ