Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

ระห่ำลำหัก

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
พิษณุภาพยนตร์ วิจารณ์ ภักดีวิจิตร
สร้างผลงาน ยิ่งใหญ่ ล้ำยุค รุ่นหนัก คือ…
ระห่ำลำหัก PLAY BOY
ระห่ำลำหัก
ของ “สุมนทิพย์”
พิศมัย วิไลศักดิ์ ไพโรจน์ ใจสิงห์
โสภา สถาพร สายัณห์ จันทรวิบูลย์
ร่วมด้วย โดม สิงห์โมฬี, สีเผือก, ศรีสุริยา,
เทพ เทียนชัย, แป้น ปลื้มสระชัย, ทองฮะ,
จรัสศรี สายะศิลปี, จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์ และ สุวรรณ
ส.อาสนจินดา สร้างบท
สันทัด ศรีสัมพันธ์-พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ
สรวงสุดา ชลลัมพี อำนวยการสร้าง-เจ้าของ
วิจารณ์ ภัดีวิจิตร กำกับการแสดง
ร่วมใจฟิล์ม จัดจำหน่าย
ชม! มอเตอร์ไซด์เย้ยมฤตยู สู้กันกลางเวหาอย่างบ้าบิ่น!
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

 

Reviewed by admin on 10 มิถุนายน 2018