รอยไถ (2532)
รอยไถ 2532
ภาพยนตร์ชีวิตรักและเข้มดุของชายแกร่ง
อย่าง “ไอ้ลือ” จาก
“นิยายอมตะระบือเกียรติ”ของ “ไม้เมืองเดิม”
รอยไถ
“ไม้เมืองเดิม”
ไพโรจน์ ใจสิงห์ กำกับการแสดง
โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ
นำแสดงโดย บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ชุติมา นัยนา,
ไพโรจน์ ใจสิงห์, ชลิต เฟื่องอารมย์, จุรี โอศิริ,
เอกชัย สว่างวงศ์, รัตนพงศ์ กมลวาทิน, จิตร วัดระฆัง

*บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองพระราชทานพระสุรัสวดีผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยม

Leave a Reply