ยอดแก่น

ศิวารมณ์ภาพยนตร์ เสนอ
ทั้งยอด ทั้งแก่น แฟน แฟนคอยท่า
ยอดแก่น
ของ มธุรส
มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์
นำขบวนดาราแนวหน้าคับคั่ง
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, ปริม ประภาพร,
พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ประมินทร์ จารุจารีต, ชาญ กัมปนาท,
วลิต สนธิรัตน์, วงศ์ ศรีสวัสดิ์, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, ทานทัต วิภาตะโยธิน,
แป้น ปลื้มสระไชย และสุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, หม่อมชั้น พวงวัน
เนรมิต กำกับการแสดง
สงวน มัทวพันธ์ อำนวยการสร้าง
อนันต์ อินละออ ถ่ายภาพ
รัตนงาม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทวีป

ยอดแก่นเป็นเรื่องราวของ แรม(เพชรา) ที่ถูกโจรลักตัวไปตั้งแต่ยังเด็ก และถูกเลี้ยงเหมือนเด็กผู้ชายจึงกลายเป็นเด็กแก่นแสนซน ต่อมาแรมได้ช่วยเหลือจักรวาล(มิตร) จึงเกิดชะตาต้องกัน จักรวาลได้ขอซื้อตัวแรมไปอุปการะเป็นน้องบุญธรรมโดยไม่รู้ว่าแรมเป็นผู้หญิง ชีวิตของแรมจึงพลิกผันและภายหลังจึงได้พบกับพ่อแม่ที่แท้จริง

เพลงประกอบภาพยนตร์ ยอดแก่น

เพลง ยอดแก่น
ขับร้องโดย ลินจง บุนนากรินทร์

Reviewed by admin on 08 มิถุนายน 2018

Leave a Reply