Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

ยอดธง

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ยอดธง (2505)
ยอดธง
ภาพยนตร์ชีวิตต่อสู้ผจญภัยอันเข้มข้น
ของลูกผู้ชายที่นิยมการห้ำหั่นกันด้วยหมัดและปืน!
บุศรา นฤมิต อุษา อัจฉรานิมิตร พงษ์ลดา พิมลพรรณ
ปรียา รุ่งเรือง ชุติมา ศิริพรหม และ วารุณี นาคะนาวี
6 นางเอกขวัญใจ พบกับ…
ไชยา สุริยัน สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ใน
ยอดธง
ร่วมด้วย เสน่ห์ โกมารชุน, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองฮะ,
แป๊ะอ้วน, บุญส่ง ดวงดารา
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยก (เปี๊ยกโปสเตอร์)

Reviewed by admin on 24 กันยายน 2018