Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

มือปราบภูธร

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

มือปราบภูธร (2530)
มือปราบภูธร
ป่าไม้ถูกทำลายเพราะคนในเครื่องแบบ!
กรมป่าไม้ ร่วมกับ ชาย มคุณสุต เสนอ
มือปราบภูธร
ชาย มีคุณสุต กำกับการแสดง
สรพงศ์ ชาตรี อภิชาติ หาลำเจียก
ขอแนะนำ ปัทมา รัตนอุบล
ครรชิต ขวัญประชา, จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, ธรรมศักดิ์ สุริยน
อ้วน อัศวิน ถ่ายภาพ
วินัย วิเศษศิริ ลำดับภาพ
โชน บุนนาค อำนวยการถ่าย
ทศพร สีใส สร้างเรื่อง
นครหลวง อุปการะ

Reviewed by admin on 15 มิถุนายน 2018