มาตุภูมิ

ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์
21 มกราคม 2497
ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง

นักแสดง
ส. อาสนจินดา,สมควร กระจ่างศาสตร์, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, ทัต เอกทัต, ทักษิณ แจ่มผล, อัจฉราวรรณ ณ เชียงใหม่, วลิต สนธิรัตน์

 

 

 

Leave a Reply