Our Rating
Your Rating

มันโผล่ขึ้นมาหยอก

มันโผล่ขึ้นมาหยอก (2531)
มันโผล่ขึ้นมาหยอก
วี เอ็น โปรดักชั่น
โดย ประยูร วงษ์ชื่น
สร้างสรรงานบันเทิงที่เน้นถึงคุณภาพเสมอ
ถ้าคุณเคยสนุกกับ “มันแอบอยู่ในหอ”
เราขอตอกย้ำความสนุกที่เหนือชั้นกว่า…
มันโผล่ขึ้นมาหยอก
บดินทร์ ดุ๊ก
ขอแนะนำนางเอกใหม่ แทมมี่ แอน ชูศรี
อรุณ ภาวิไล (ซูโม่ตุ๋ย), วชิระ บุรพรัตน์ (แว่นแห่ง “ปลื้ม”),
มารุต สาโรวาท, อนุชา อึ๊งวัฒนา, สมชาย โพธิ์ดี (จาก “ดีแตก”)
และ ล้อต๊อก
ประยูร วงษ์ชื่น กำกับการแสดง
นภาพล สร้างเรื่อง
วิเชียร เรืองวิชญกุล ถ่ายภาพ
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Leave a Reply