Our Rating
Your Rating

มันแอบอยู่ในหอ

  มันแอบอยู่ในหอ (2530)

  VN PRODUCTION วี.เอ็น.โปรดักชั่น
  โดย ประยูร วงษ์ชื่น
  สร้าง…งานบันเทิงที่เน้นถึงคุณภาพ
  หอพักที่นี่ ไม่เหมือนใคร หอพักที่นี่ ผีกับคนอยู่ด้วยกัน
  คนต้องเสียค่าเช่า แต่…ผีอยู่ฟรี
  มันแอบอยู่ในหอ
  ลิขิต เอกมงคล สินจัย หงษ์ไทย ลีลาวดี วัชโรบล
  อรุณ ภาวิไล, วชิระ บุรพรัตน์, มารุต สาโรวาท,
  อนุชา อึ้งวัฒนา, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, ล้อต๊อก
  ประยูร วงษ์ชื่น สร้างและกำกับการแสดง
  วิเชียร เรืองวิชญกุล ถ่ายภาพ
  วี.เอ็น.โปรดักชั่น จัดจำหน่าย
  *ใบปิดวาดโดย ทองดี

  Reviewed by admin on 15 มิถุนายน 2018

  Leave a Reply