Our Rating
Your Rating

มันทะลุฟ้า

มันทะลุฟ้า (2520)
มันทะลุฟ้า
ศรินทราภาพยนตร์ โดย ชาลี อินทรวิจิตร เสนอ
“ถึงคราวลุย เขาลุยไฟแลบ ถึงคราวรัก เขารักแสบสันต์”
มันทะลุฟ้า
สมบัติ เมทะนี สรพงศ์ ชาตรี นัยนา ชีวานันท์ เรวดี ปัตตะพงษ์
ทาริกา ธิดาทิตย์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เกชา เปลี่ยนวิถี,
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, โดม สิงห์โมฬี, ครรชิต ขวัญประชา,
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ลักษณ์ อภิชาติ, อภิมันต์,
พิภพ ภู่ภิญโญ, ชูศรี มีสมมนต์ และ กิตติ ดัสกร
ศุภักษร บทประพันธ์
ปัญญา-ธนาชัย บทภาพยนตร์
สมนึก บรรณประภา ลำดับภาพ
“ลูกเอ๋” อำนวยการสร้าง
ชาลี อินทรวิจิตร กำกับการแสดง
สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Leave a Reply