Our Rating
Your Rating

มัจจุราชสีน้ำผึ้ง (2517)

  มัจจุราชสีน้ำผึ้ง (2517)

  เทพศิลป์ภาพยนตร์ เสนอ
  สมบัติ เมทะนี พิศมัย วิไลศักดิ์
  ไพโรจน์ ใจสิงห์ สุคนทิพย์ เสนะวงศ์
  กำธร สุวรรณปิยะศิริ, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, ดลนภา โสภี,
  จรัสศรี สายะศิลปี, มารศรี อิศรางกูร, จรูญ สินธุเศรษฐ์,
  จันตรี สาริกบุตร, นภาพร หงสกุล, สมเกียรติ, เมฆิน ใน
  มัจจุราชสีน้ำผึ้ง
  ของ อุปถัมภ์ กองแก้ว
  35 ม.ม. สี-เสียงสโคป
  สองพระเอกประชันบทเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว
  สร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการของมหาชน
  พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที กำกับ
  เมฆิน ลอยฟ้า สร้างบทภาพยนตร์
  สมาน ทองทรัพย์สิน กำกับไฟและถ่ายภาพ
  ประวิทย์ สุจริตจันทร์ กำกับบท
  ถนอมศักดิ์ แก้ววิรุฬ ธุรกิจ
  วีระ สุวรรณประดิษฐ์ ประสานงาน
  วัชรี อรรถไกวัลวที อำนวยการสร้าง
  ร่วมใจฟิล์ม จัดจำหน่าย
  * เกร็ด
  -ฉายวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2517 ที่โรงหนังแมคเคนน่า ข้างสะพานหัวช้าง
  -นิยายดังเรื่องนี้ถูกสร้างเป็นหนัง 2 ครั้ง อีกครั้งโดยผู้กำกับคนเดิมในปี 2525 แสดงโดยพิศาล อัครเศรณี-มนฤดี ยมาภัย
  -สร้างเป็นละครโทรทัศน์ถึง 5 ครั้ง ดังนี้
  ปี 2523 ช่อง 5 สมภพ เบญจาธิกุล-ธิติมา สังขพิทักษ์
  ปี 2529 ช่อง 3 นิรุตติ์ ศิริจรรยา-ลินดา ค้าธัญเจริญ
  ปี 2536 ช่อง 9 จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์-ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี
  ปี 2544 ช่อง 7 นุติ เขมะโยธิน-ศรุตา เรืองวิริยะ
  ปี 2556 ช่อง 3 ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์-พิจักรคณา วงศารัตนศิลป์
  -แม้ว่าบนใบปิดจะเขียนเชิงโฆษณาว่าพระเอกสมบัติและไพโรจน์ พบกันในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียว แต่หลังจากนั้น ทีมสร้างเรื่องนี้คือเทพศิลป์ภาพยนตร์ได้นำสมบัติและไพโรจน์มาแสดงประชันกันอีกหลายครั้ง
  -ชื่อนางเอกของเรื่องนี้ รจนาไฉน เป็นชื่อที่แปลกมาก ผู้เขียนนิยายคืออุปถัมภ์ กองแก้วได้เล่าว่าได้นำชื่อจริง นงไฉน ของนักประพันธ์ดังอีกท่าน กาญจนา นาคนันทน์ มาดัดแปลงเป็น รจนาไฉน โดยไม่ได้นึกถึงคำแปล แต่ถ้าจะแปล ก็คงแปลว่า เขียนยังไง หรือ แต่งยังไง
  อาจารย์ทางด้านภาษาบางท่านแปลไว้ดังนี้ รจนา แปลว่า ถ้อยคำ หรือคำพูด ไฉน แปลว่า ฉันใดฉันนั้น เมื่อรวมกันน่าจะแปลว่า คนที่พูดคำไหนคำนั้นหรือคนที่รักษาคำพูด
  -ใบปิดวาดโดย บรรหาร

  Reviewed by admin on 15 มิถุนายน 2018

  Leave a Reply