Our Rating
Your Rating

มังกรห้าเล็บ

มังกรห้าเล็บ (2526)
มังกรห้าเล็บ
สิริลักษณ์ภาพยนตร์ โดย สิริลักษณ์ ส่งเสริมสวัสดิ์
บู๊หนัก รักเจ็บ มังกรห้าเล็บ หนังใหญ่
มังกรห้าเล็บ
สรพงศ์ ชาตรี บู๊เข้าไส้
ศิริพร เอี่ยมสุนทร สวยสะใจ
พยัคฆ์ รามวาทิน, อำภา ภูษิต, สมจินต์ ธรรมทัต,
ลักษณ์ อภิชาติ, นิดภูมิ พัฒนายุทธ, อาวุธ พิทักษ์พงศ์,
บู๊ วิบูลย์นันท์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ชาลี อินทรวิจิตร,
อรประภา และ จุ๋มจิ๋ม
อนุ ฐานวิเศษ อำนวยการสร้าง
พินิจ วงษ์ศิริ กำกับการแสดง
สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์

Leave a Reply