Our Rating
Your Rating

มหาราชดำ

สหมงคลฟิล์ม และ สปา เสนอ
เอกราชของชาติไทย
แลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของบรรพชน

มหาราชดำ
KING NARESUEN THE GREAT

อัครมหาภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ในรอบ 20 ปี
ด้วยพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จอมทัพผู้ทรงบรมกฤษฎาอภินิหาร
แผ่นดินไทยจึงคงอยู่ได้ตราบเท่าทุกวันนี้


พิศาล อัครเศรณี มนตรี เจนอักษร
อำภา ภูษิต อาวุธ พิทักษ์พงศ์ ภูมิ พัฒนายุทธ
ธิติมา สังขพิทักษ์ เกชา เปลี่ยนวิถี สมศักดิ์ ชัยสงคราม
สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ อำนวยการสร้าง
ทรนง ศรีเชื้อ กำกับการแสดง

 

Reviewed by admin on 28 มิถุนายน 2018

Leave a Reply