Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

มนต์รักแม่น้ำมูล

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

มนต์รักแม่น้ำมูล (2520)
มนต์รักแม่น้ำมูล
ดวงกมล มหรสพ เสนอ
รักหวานชื่น ครื้นเครง เพลงเพลิน
มนต์รักแม่น้ำมูล
ภาพยนตร์เพลง สุดมโหฬารแห่งศตวรรษ
สมบัติ เมทะนี นัยนา ชีวานันท์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
สุริยา ชินพันธ์ เศรษฐา ศิระฉายา เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
วิชชุตา เธียรโสภณ ศรีไพร สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
ทองฮะ, ชื้นแฉะ, ดาว บ้านดอน,
เทพพร เพชรอุบล, นพดล ดวงพร
ขอแนะนำพระเอกหนุ่มบ้านนา ปิยะ ตระกูลราษฎร์
10 ยอดขุนพลเพลง 10 ยอดนักร้องฮิต
ปะทะ 10 ดารายอดนิยม
กมล กุลตังวัฒนา อำนวยการสร้าง
นิวัติ ศิลปสมศักดิ์ ถ่ายภาพ
ธนวัฒน์/ดาราพร บทภาพยนตร์
สุรสีห์ ผาธรรม ดำเนินงาน
พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา กำกับการแสดง
“ลำนำรัก จากดินแดนเสียงแคนหวาน ดอกคูนบานสะพรั่งเหลือง”
ดวงกมลมหรสพ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย มวล (ถ้าผิดขออภัย)

Reviewed by admin on 15 มิถุนายน 2018