Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

ฟ้าเปลี่ยนสี

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ฟ้าเปลี่ยนสี (2518)
ข้อความบนใบปิด
สีบุญเรืองฟิล์ม โดย พันคำ
ซึ่งสร้างความประทับใจให้ท่านมาแล้ว
จากภาพยนตร์เงินล้านในอดีต...
“พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ” “แรงรัก” “ทิวาหวาม”
เสนอความอภิรมย์อันดับใหม่ ที่จะประทับใจท่านไปอีกนานใน…
ฟ้าเปลี่ยนสี
ของ เพ็ญแข วงศ์สง่า
นำโดย ยอดชาย เมฆสุวรรณ นัยนา ชีวานันท์
นิรุตติ์ ศิริจรรยา มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
ดวงใจ หทัยกาญจน์, เมตตา รุ่งรัตน์, ชูศรี มีสมมนต์,
ท้วม ทรนง, ล้อต๊อก, จรัสศรี สายะศิลปี,
พงษ์ลดา พิมลพรรณ, สยุมพร ฯลฯ
พันคำ กำกับการแสดง
ชวินธร สีบุญเรือง อำนวยการสร้าง
แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Reviewed by admin on 06 มิถุนายน 2018